Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
MOTHER OF PERPETUAL HELP PARISH
Navigate:
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Dec
2018
Display:
Abs Slide Print View
Calendars: Select Filter
Add Events:
DailyDurationPeriodic
    Administer:  
This Calendar
December 2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
26  [48] Nov 27 28 29 30 1 Dec 2
No Sunday School
           
3  [49] 4 5 6 7 8 9
Sunday School Resumes
   
7:00p -9:00p Giải Tội Mùa Vọng
7:00p Vigil Mass for the Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary (Lễ Vọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội)
Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary (Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - There are 4 Masses at 6:45AM, 9AM, 7PM and 9PM - Lễ Trọng & Buộc)
 
10  [50] 11 12 13 14 15 16
 
6:30p -7:00p Thánh Lễ
7:00p -8:30p Giảng Thuyết
Tam Nhật Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2017

Đề Tài: "Emmanuel - Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta"

Thuyết Giảng: LM Nguyễn Bá Quốc Linh, C.Ss.R.

6:30p Thánh Lễ
7:00p -8:30p Giảng Thuyết
6:30p Mass
7:00p -8:30p Thuyết Giảng
 
7:00p -9:00p Giải Tội Mùa Vọng (Advent Confession)

(6:30PM Thánh Lễ)

Extra Confession Time: 9AM - 10AM on Monday through Wednesday, December 11, 12, and 13.

Ngoài ra sẽ có các Cha ngồi ṭa giải tội ban ngày từ 9 đến 10 giờ sáng vào các ngày thứ Hai (December 11), thứ Ba (December 12) và thứ Tư (December 13).

 
17  [51] 18 19 20 21 22 23
           
6:30p -8:00p Thánh Ca & Hoạt Cảnh Giáng Sinh (Chirstmas Music Night)
8:00p Lễ Vọng của Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B (Fourth Sunday of Advent Vigil Mass, Year B)
24  [52] 25 26 27 28 29 30
6:00p The Nativity of the Lord (Christmas) Vigil Mass for Children - Lễ Vọng Giáng Sinh cho Thiếu Nhi
9:00p The Nativity of the Lord (Christmas) Vigil Mass for Adults - Lễ Vọng Giáng Sinh cho Người Lớn
Lưu ư: Chúa Nhật ngày 24/12/2017 Giáo xứ không có Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng lúc 5:00 PM. Cho nên những ai hay đi lễ 5PM chiều Chúa Nhật th́ phải tham dự Thánh lễ vào các giờ khác như 7:30AM, 10AM hay 12PM ngày Chúa Nhật 24/12/2017.

No 5PM Mass on 12/24/2017

9:00a Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)
12:00p Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)
Lễ Giáng Sinh, có 2 Thánh lễ lúc 9AM và 12PM.
         
31  [53] 1 Jan 2 3 4 5 6
 
7:30a Mass
10:00a Mass
12:00p Mass
Tết Dương Lịch 2018, Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, có 3 Thánh Lễ lúc 7:30AM, 10AM và 12PM.
         
Navigate:
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Dec
2018
Display:
Abs Slide Print View
Calendars: Select Filter
Add Events:
DailyDurationPeriodic
    Administer:  
This Calendar
GARLAND, TEXAS U.S.A.