Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
MOTHER OF PERPETUAL HELP PARISH
Navigate:
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
Aug
Sep Oct Nov Dec 2018
Display:
Abs Slide Print View
Calendars: Select Filter
Add Events:
DailyDurationPeriodic
    Administer:  
This Calendar
August 2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
30  [31] Jul 31 1 Aug 2 3 4 5
             
6  [32] 7 8 9 10 11 12
             
13  [33] 14 15 16 17 18 19
   
LỄ BUỘC ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI (8/15/2017)

THE SOLEMNITY OF ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY (HOLYDAY OF OBLIGATION)

Thứ Hai (Monday) 14/8/2017: Thánh Lễ Vọng lúc 7 pm

Thứ Ba (Tuesday) 15/8/2017: Thánh Lễ (4 Masses) lúc 6:45 am, 9 am, 7 pm and 9 pm

   
7:00p KHÓA DỰ BỊ HÔN NHÂN 24 MÙA THU 2017

Khóa học sẽ khai giảng vào chiều Thứ Sáu, ngày 18 tháng 8, 2017 lúc 7:00 PM tại Trung tâm Thánh An
Phong/ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Khóa học bằng tiếng Việt được tiến hành trong 2 cuối tuần liên tiếp:

Thứ Sáu 18/8/2017, 7:00PM - 9:00PM;
Thứ Bảy 19/8/2017, 8:30AM - 5:00PM
Thứ Sáu 25/8/2017, 7:00PM - 9:00PM;
Thứ Bảy 26/8/2017, 8:30AM - 5:00PM

Các học viên chỉ được cấp Chứng chỉ nếu theo học từ buổi đầu và dự đầy đủ các giờ học.

Xin ghi danh tại Văn pḥng Giáo xứ. Nếu có thắc mắc xin gọi: 972-414-7073.

 
20  [34] 21 22 23 24 25 26
             
27  [35] 28 29 30 31 1 Sep 2
             
Navigate:
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
Aug
Sep Oct Nov Dec 2018
Display:
Abs Slide Print View
Calendars: Select Filter
Add Events:
DailyDurationPeriodic
    Administer:  
This Calendar
GARLAND, TEXAS U.S.A.