MOTHER OF PERPETUAL HELP CATHOLIC PARISH
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lịch Sinh Hoạt Bao Gồm Những Ngày Lễ Đặc Biệt
Navigate:
2018 Jan Feb
Mar
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2020
Display:
Abs Slide Print View
Calendars: Select Filter
Add Events:
DailyDurationPeriodic
    Administer:  
This Calendar
March 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
24  [9] Feb 25 26 27 28 1 Mar 2
7th Sunday in Ordinary Time
       
World Day of Prayer
First Friday
First Saturday
3  [10] 4 5 6 7 8 9
8th Sunday in Ordinary Time
St. Casimir
 
Ash Wednesday (Fast and Abstinence)

Ash Wednesday, March 6, marks the beginning of Lent. The following fasting and abstinence regulations are observed:

Abstinence from meat is observed on Ash Wednesday, Good Friday, and all the Fridays of Lent by all Catholics 14 years and older.

Fasting is observed on Ash Wednesday and Good Friday by all Catholics who are 18 years of age but not yet 59. Those bound by this rule may take only one full meal. Two smaller meals are permitted as necessary to maintain strength according to one's needs, but eating solid foods between meals is not permitted.

Thứ Tư Lễ Tro
Giáo xứ có 4 Thánh lễ vào lúc 6:45 am, 9 am, 7 pm và 9 pm trong đó có Nghi thức xức tro. Vào ngày thứ Tư LễTro, các tín hữu phải ăn chay và kiêng thịt theo qui định sau đây:
(a) Việc kiêng thịt cho những người từ 14 tuổi trở lên vào thứ Tư LễTro và các ngày thứSáu trong Mùa Chay.
(b) Việc giữ Chay dành cho các tín hữu từ 18 tuổi trở lên cho đến khi bắt đầu 60 tuổivào thứ Tư Lễ Tro và các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay. Vào những ngày ăn chay, các tín hữu được phép ăn một bữa no và hai bữa ăn nhẹ hơn để duy tŕ sức khoẻ, nhưng hai bữa ăn nhẹ này khi cộng lại không bằng một bữa ăn no; ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, vào những ngày ăn chay, không được phép ăn thêm ngoài các bữa ăn đă được qui định.

Lễ Tro có 4 Thánh Lễ vào lúc (4 Masses at) 6:45AM, 9AM, 7PM và 9PM.
SS. Perpetua and Felicity
St. John of God

International Women's Day

St. Frances of Rome
10  [11] 11 12 13 14 15 16
1st Sunday of Lent

Daylight Saving Time begins: Set clocks forward 1 hour

           
17  [12] 18 19 20 21 22 23
2nd Sunday of Lent

St. Patrick's Day

St. Cyril of Jerusalem
St. Joseph
Spring begins
Purim
 
8:00a -7:00p Youth Rally - Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington, TX
St. Turibius of Mogrovejo
24  [13] 25 26 27 28 29 30
3rd Sunday of Lent
The Annunciation of the Lord
Tĩnh Tâm Mùa Chay
Thuyết Giảng: Linh Mục Đaminh Nguyễn Phi Long, C.Ss.R., Phó Giám Phụ Tỉnh Ḍng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại

Thứ Hai 25/3/2019 - Thứ Tư 27/3/2019
6:30PM: Thánh Lễ
7:00PM - 8:30PM: Giảng Thuyết

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Thứ Hai 25/3/2019 - Thứ Tư 27/3/2019
6:30PM: Thánh Lễ
7:00PM - 8:30PM: Giảng Thuyết

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Thứ Hai 25/3/2019 - Thứ Tư 27/3/2019
6:30PM: Thánh Lễ
7:00PM - 8:30PM: Giảng Thuyết

     
31  [14] 1 Apr 2 3 4 5 6
4th Sunday of Lent
 
St. Francis of Paola
 
St. Isidore of Seville
St. Vincent Ferrer
First Friday

First Saturday
Navigate:
2018 Jan Feb
Mar
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2020
Display:
Abs Slide Print View
Calendars: Select Filter
Add Events:
DailyDurationPeriodic
    Administer:  
This Calendar
GARLAND, TEXAS U.S.A.