Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
MOTHER OF PERPETUAL HELP PARISH
Navigate:
2016 Jan Feb Mar
Apr
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018
Display:
Abs Slide Print View
Calendars: Select Filter
Add Events:
DailyDurationPeriodic
    Administer:  
This Calendar
April 2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
26  [13] Mar 27 28 29 30 31 1 Apr
     
7:00p -9:00p Giải Tội Mùa Chay (Confession - there are many priests)
Trong Mùa Chay, từ thứ Hai đến thứ Sáu có Cha ngồi toà từ 6:30pm - 7pm, thứ Bảy từ 5:30pm - 6pm và sáng thứ Tư từ 9am - 10am.
     
2  [14] 3 4 5 6 7 8
 
Tĩnh Tâm Mùa Chay
6:30pm: Thánh Lễ
7pm - 9pm: Giảng Thuyết

Tĩnh Tâm Mùa Chay
6:30pm: Thánh Lễ
7pm - 9pm: Giảng Thuyết

Tĩnh Tâm Mùa Chay
6:30pm: Thánh Lễ
7pm - 9pm: Giảng Thuyết

   
9:00a -12:00p 5K Chạy/Đi Bộ V́ Người Nghèo
9  [15] 10 11 12 13 14 15
 
6:30p -7:00p Giải Tội
Trong Tuần Thánh, các cha sẽ ngồi Ṭa Giải Tội vào chiều thứ Hai và chiều thứ Tư từ 6:30 pm đến 7 pm, và sáng thứ Tư từ 9 am đến 10 am. V́ các cha phải lo chuẩn bị cho việc cử hành phụng vụ của Tam Nhật Vượt Qua, Giáo xứ không có chương tŕnh giải tội kể từ thứ Năm Tuần Thánh trở đi ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp.
Không Có Thánh Lễ Tối Thứ Ba Tuần Thánh 11/4

Vào thứ Ba Tuần Thánh (11/4), Giáo xứ sẽ không có Thánh Lễ 7 giờ tối v́ các cha trong Giáo phận Dallas phải tham dự Thánh Lễ Truyền Phép Dầu ở Nhà Thờ Chính Ṭa lúc 5 giờ 30 chiều do Đức Cha Edward Burns chủ tế. Do đó, vào ngày này, ngoài Thánh Lễ 7 giờ sáng như thường lệ, Giáo xứ sẽ có thêm một Thánh Lễ lúc 10 giờ sáng. Kính mời Quư Ông Bà và Anh Chị Em đến tham dự một trong hai Thánh Lễ này.

9:00a -10:00p Giải Tội
6:30p -7:00p Giải Tội
7:00p Thứ Năm Tuần Thánh (Holy Thursday) - Thánh Lễ Tiệc Ly. Chầu chung sau Thánh Lễ.

9:00p -12:00a Các Hội Đoàn Chầu Thánh Thể
12:00p -7:00a Chầu Cá Nhân
3:00p Đi Đàng Thánh Giá (tiếng Việt) trong khuôn viên của Giáo Xứ.
6:15p Suy Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
7:00p Bắt Đầu Tuần Cửu Nhật Kính Ḷng Chúa Thương Xót
7:15p Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
Fasting and Abstinence On Good Friday

* Abstinence from meat is to be observed by all Catholics fourteen years old and older on Ash Wednesday and on all Fridays of Lent. This obligation prohibits the eating of meat, but not eggs and milk products.

* Fasting means limiting oneself to one full meal on a given fast day. Catholics who are 18 years of age until 60 are obliged to fast on Ash Wednesday and Good Friday. On fasting days, two additional smaller meals are permitted if necessary to maintain strength. Moreover, the two smaller meals together may not equal one full meal. Moreover, eating solid foods between meals on fast days is not permitted.

Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday) - Second Collection to Support Holy Land
8:30p Thứ Bảy Tuần Thánh (Holy Saturday Vigil Mass) - Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
16  [16] 17 18 19 20 21 22
9:00a Nghi Thức Làm Phép Khánh Thành Sân Đậu Xe Mới
Thánh Lễ (Masses): 7 AM, 10 AM, 12 PM, 5 PM.
Easter Egg Hunt (after 10am and 12pm Masses) cho Thiếu Nhi sau hai Thánh Lễ 10 AM & 12 PM.

In observance of Easter Celebration (April 16, 2017), there will be no Catholic Faith Formation Classes, Vietnamese Language Classes, and Eucharistic Youth Activities on this Sunday. Students will return to Sunday School on Sunday April 23, 2017
NO SUNDAY SCHOOL
           
23  [17] 24 25 26 27 28 29
SUNDAY SCHOOL RESUMES
       
Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thánh Du

- 7pm: Thánh Lễ Kính Đức Mẹ HCG
- 7:45pm – 8:30pm: Giảng thuyết 1 về Đức Mẹ (Lm. Xuân Đường)
- 8:30pm – 10pm: Kính viếng Linh ảnh Đức Mẹ (cá nhân & các hội đoàn)

Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thánh Du

- 8am: Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
- 8:30am – 11am: Kính viếng Linh ảnh Đức Mẹ (cá nhân & các hội đoàn)
- 2pm – 3pm: Kính viếng Linh ảnh Đức Mẹ (các ca đoàn dưới sự hướng dẫn của Lm. Xuân Đường)
- 3pm – 5:30pm: Kính viếng Linh ảnh Đức Mẹ (cá nhân & các hội đoàn)
- 6pm: Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh
- 7:15pm – 8pm: Giảng thuyết 2 về Đức Mẹ (Lm. Xuân Đường)
- 8pm - 10pm: Kính viếng Linh ảnh Đức Mẹ (cá nhân & các hội đoàn)

30  [18] 1 May 2 3 4 5 6
Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thánh Du

- 7am – 8am: Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh
- 8:15am – 9:15am: Kính viếng Linh ảnh Đức Mẹ (cá nhân)
- 9:15am – 9:45am: Kính viếng Linh ảnh Đức Mẹ (Học sinh các Lớp Giáo lư)
- 10am: Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh
- 11:15am – 11:45 am: Kính viếng Linh ảnh Đức Mẹ (cá nhân)
- 12pm – 1pm: Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh
- 1:15pm – 1:45pm: Kính viếng Linh ảnh Đức Mẹ (cá nhân)
- 1:45pm – 2:15pm: Kính viếng Linh ảnh Đức Mẹ (Thiếu Nhi Thánh Thể)
- 2:15pm – 4:30pm: Kính viếng Linh ảnh Đức Mẹ (cá nhân & các hội đoàn)
- 5pm: Thánh Lễ
- 6:15pm – 9pm: Kính viếng Linh ảnh Đức Mẹ (cá nhân & các giáo khu, hội đoàn)

           
Navigate:
2016 Jan Feb Mar
Apr
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018
Display:
Abs Slide Print View
Calendars: Select Filter
Add Events:
DailyDurationPeriodic
    Administer:  
This Calendar
GARLAND, TEXAS U.S.A.